KORONA KRİZİ, HUKUKU NASIL ETKİLER ?

Tüm dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız. Hukuk ve hukukçular, küresel Korona krizinden nasıl etkileniyorlar ? Nasıl etkilenecekler ? Bu krizden ne gibi dersler çıkarılabilir ? Çalışmalarım kapsamında farklı ülke uygulamalarını inceleyerek yoğunlukla odaklandığım bu yeni sorulara, giriş niteliğinde kısa yanıtlar vermeye çalışacağım.

J’écoute Istanbul, les yeux fermés

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; Önce hafiften bir rüzgâr esiyor, Yavaş yavaş sallanıyor, Yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucuların hiç durmayan çıngırakları, İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; Kuşlar geçiyor, derken, Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık, Ağlar çekiliyor dalyanlardan, Bir kadının suya değiyor ayakları, İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; Serin serin …

Un rêve

DAVET Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim.... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir …